Logo firmy MK-PLAST
Get Adobe Flash player
Sprawdź co oferujemy
Galeria realizacji
Częste pytania

FAQ

1. Zamówienia:

Firma MK-PLAST akceptuje wyłącznie zamówienia pisemne złożone drogą elektroniczną (e-mail), w których sprecyzowane są: rodzaj towaru, kolor, ilość, rozmiar i sposób jego odbioru.

Zamówienie towaru jest traktowane, jako zobowiązanie się do jego odbioru.

W momencie realizacji zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

2. Przy pierwszym zakupie niezbędne jest przedstawienie następujących danych

Zamówienie pisemne na towar
Dane adresowe firmy oraz NIP
Adres wysyłki
Osoba kontaktowa ( imię, nazwisko, numer telefonu ).

3. Dostawa i odbiór towaru.

Zamówienia wysyłkowe do realizacji przyjmowane są od godziny 9.00 do godziny 15.00

Dostawy towarów realizuje dla nas firma kurierska UPS.

4. Ceny

Wszystkie ceny zawarte w cenniku są cenami hurtowymi

W zależności od realizowanych obrotów każdy Partner Handlowy otrzymuje odpowiedni poziom cen hurtowych.

Ceny podane w PLN są przeliczane na EUR według kursu z dnia wystawienia faktury VAT.

Wszystkie ceny podawane przez firmę MK-PLAST są cenami NETTO i należy doliczyć do nich podatek VAT w wysokości 23%

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany ceny bez podania przyczyny.

Cennik stanowi informację handlową i nie może być uznawany za ofertę w rozumieniu art.66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowi jedynie zaproszenie do rokowań w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.

Ceny podane w cenniku są cenami netto obowiązującymi na dzień 01.01.2020

5. Płatności

Wszelkie płatności należy dokonywać na konto MK-PLAST w terminach nieprzekraczalnych, podanych na fakturze.
Terminy płatności ustalane są z każdym odbiorcą indywidualnie.

Podstawą wysłania towaru jest terminowe uregulowanie płatności, na wpłaty dokonywane nieterminowo wystawiane są noty odsetkowe.

6. Bezpieczeństwo

Staramy się, aby nasz asortyment był jak najbardziej bezpieczny zarówno dla dzieci jak i środowiska

Nasze detale wykonywane są z oryginalnych materiałów. W razie potrzeby dostarczamy wszelkie informacje dotyczące używanych przez nas tworzyw sztucznych.

Firma MK-PLAST nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia ciała lub straty materialne spowodowane niewłaściwym używaniem naszych produktów, wandalizmem oraz innymi wypadkami losowymi.

https://bestpaperediting.com/great-tips-for-observation-essay-topics-ideas/
http://prosiftcleaning.co.uk/college-application-essay-proofreading-service/